Prihlásenie
Váš košík
Item added Item updated Item removed

Žiadne produkty v košíku.

Váš košík
Item added Item updated Item removed

Žiadne produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 99€
Darček zadarmo nad 25€
Dobierka
Tovar skladom

Štatút súťaže

Štatút súťaže na Facebooku kcshop.sk

“Súťaž o detailingovú sadu 3 ks štetcov pre čistenie interieru v hodnote 20,40 €”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Jesenná 1, 080 01 Prešov

IČO: 31736505

DIČ: 2020005482

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3410/P

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.6.2022 do 15.6.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Facebookový účet.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

- sledoval Facebook stránku kcshop.sk

- napísal do komentára, ktorý z detalingových štetcov by využíval pri údržbe interiéru najviac

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

  1. Výhra

Detailingová sada 3 ks štetcov pre čistenie interieru v hodnote 20,40 €.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile kcshop.sk v komentári súťažného príspevku dňa 15.6.2022. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

  1. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebookovom profile kcshop.sk v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

V Košiciach, dňa 1.6.2022

AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.

Prihláste sa k odberu newslettera a získajte prehľad o aktuálnych ponukách či zľavách
Webový portál kcshop.sk je vytvorený ako oficiálny distribútor a partner značky Koch-Chemie (KochChemie® DistributionPartner)
The kcshop.sk website is created as an official distributor and partner of the Koch-Chemie brand (KochChemie® DistributionPartner)
proudly powered by gecora digital
cross

×